Dzisiaj jest wtorek, 01 września 2015r. godz. 14:04     |    WUM    |    Linki

     

  

Kierownik Biura

mgr BARBARA KOZIARKIEWICZ

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 220

tel. (22) 57 20 220, fax. (22) 57 20 280

barbara.koziarkiewicz@wum.edu.pl

 

Zastępca Kierownika Biura

p. DOROTA SZMAUS

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 220

tel. (22) 57 20 268, fax. (22) 57 20 280

dorota.szmaus@wum.edu.pl

 

Sekcja Nauczania:

Pensum, Fakultety, Studia doktoranckie

» Kontakt

 

Sekcja Rekrutacji i Organizacji Nauczania:

Rekrutacja, Koła naukowe, Nagrody i stypendia dla stu­den­tów, Nagrody dydaktyczne dla nauczycieli akademickich, MOSTUM

» Kontakt

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 05.08.2015

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2014/2015

UWAGA ! Przypominamy o ko­niecz­noś­ci roz­li­cze­nia obo­zów zrea­li­zo­wa­nych w r. a. 2014/2015

Wykaz wniosków, które uzyskały akceptację na dofinansowanie obozów SKN w r. a. 2014/2015

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

Uprzejmie przypominamy o ko­niecz­noś­ci aktu­ali­za­cji danych SKN w r. a. 2014/2015.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY