Dzisiaj jest poniedziałek, 03 sierpnia 2015r. godz. 02:23     |    WUM    |    Linki

     

  

Kierownik Biura

mgr BARBARA KOZIARKIEWICZ

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 220

tel. (22) 57 20 220, fax. (22) 57 20 280

barbara.koziarkiewicz@wum.edu.pl

 

Zastępca Kierownika Biura

p. DOROTA SZMAUS

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 220

tel. (22) 57 20 268, fax. (22) 57 20 280

dorota.szmaus@wum.edu.pl

 

Sekcja Nauczania:

Pensum, Fakultety, Studia doktoranckie

» Kontakt

 

Sekcja Rekrutacji i Organizacji Nauczania:

Rekrutacja, Koła naukowe, Nagrody i stypendia dla stu­den­tów, Nagrody dydaktyczne dla nauczycieli akademickich, MOSTUM

» Kontakt

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 06.07.2015

AKTUALNOŚCI

SPRAWOZDANIA SKN za r. a. 2014/2015

UWAGA ! Termin składania sprawozdań SKN z działalności w r. a. 2014/2015 do dnia 30 maja 2015 r.

OBOZY NAUKOWE 2014/2015

UWAGA ! Konieczność uzu­peł­nie­nia do­ku­men­ta­cji na dwa mie­sią­ce przed wyjaz­dem.

Wykaz wniosków, które uzyskały akceptację na dofinansowanie obozów SKN w r. a. 2014/2015

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

Uprzejmie przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN w r. a. 2014/2015.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY