Dzisiaj jest wtorek, 31 maja 2016r. godz. 23:43     |    WUM    |    Linki

     

  

Kierownik Biura

mgr BARBARA KOZIARKIEWICZ

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 220

tel. (22) 57 20 220, fax. (22) 57 20 280

barbara.koziarkiewicz@wum.edu.pl

 

Zastępca Kierownika Biura

p. DOROTA SZMAUS

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 220

tel. (22) 57 20 268, fax. (22) 57 20 280

dorota.szmaus@wum.edu.pl

 

Sekcja Nauczania:

Pensum, Fakultety, Studia doktoranckie

» Kontakt

 

Sekcja Rekrutacji i Organizacji Nauczania:

Rekrutacja, Koła naukowe, Nagrody i stypendia dla stu­den­tów, Nagrody dydaktyczne dla nauczycieli akademickich, MOSTUM

» Kontakt

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 26.04.2016

AKTUALNOŚCI

SPRAWOZDANIA SKN za r. a. 2015/2016

UWAGA! Termin składania sprawozdań SKN z działalności w r. a. 2015/2016 do dnia 30 maja 2016 r.

OBOZY NAUKOWE 2015/2016

Wykaz obozów Studenckich Kół Naukowych
2015/2016

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

Uprzejmie przypominamy o ko­niecz­noś­ci aktu­ali­za­cji danych SKN w r. a. 2015/2016.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY