Dzisiaj jest piątek, 18 kwietnia 2014r. godz. 07:30     |    WUM    |    Linki

     

  

Kierownik Biura

mgr BARBARA KOZIARKIEWICZ

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 220

tel. (22) 57 20 220, fax. (22) 57 20 280

barbara.koziarkiewicz@wum.edu.pl

 

Zastępca Kierownika Biura

p. DOROTA SZMAUS

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 220

tel. (22) 57 20 268, fax. (22) 57 20 280

dorota.szmaus@wum.edu.pl

 

Sekcja Nauczania:

Pensum, Fakultety, Studia doktoranckie

» Kontakt

 

Sekcja Rekrutacji i Organizacji Nauczania:

Rekrutacja, Koła naukowe, Nagrody i stypendia dla stu­den­tów, Nagrody dydaktyczne dla nauczycieli akademickich, MOSTUM

» Kontakt

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 26.02.2014

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2013/2014

Wykaz wniosków, które uzyskały akcep­tację na do­fi­nan­so­wa­nie obozów SKN w r. a. 2013/2014

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY