Dzisiaj jest czwartek, 18 kwietnia 2019 r. godz. 13:28     |    WUM    |    Linki

WUMBiuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Kierownik, koordynator ISP:

Eliza Jakimiuk

Ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 220

Tel. (22) 57 20 234

Eliza.jakimiuk@wum.edu.pl

 

Zastępca kierownika, rekrutacja na studia, MOSTUM, POL-on:

Dorota Szmaus

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 217

tel. (22) 57 20 268, (22) 57 20 998

dorota.szmaus@wum.edu.pl, apd@wum.edu.pl

 

Rekrutacja na studia, nagrody i stypendia dla studentów:

mgr Katarzyna Zielińska

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 217

tel. (22) 57 20 998, (22) 57 20 216

katarzyna.zielinska@wum.edu.pl, rekrutacja@wum.edu.pl

 

Studenckie Koła Naukowe, nagrody dydaktyczne dla nauczycieli, rekrutacja na studia:

mgr inż. Beata Jadacka

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 217

tel. (22) 57 20 217, (22) 57 20 998

beata.jadacka@wum.edu.pl, rekrutacja@wum.edu.pl

 

Studium Doktoranckie IWL, WLD, WNOZ, WF:

Justyna Dzwonkowska

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 218

tel. (22) 57 20 254, fax (22) 57 20 200

justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl

 

Studium Doktoranckie IIWL, Pensum:

mgr Edyta Berent

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 218

tel. (22) 57 20 218, fax (22) 57 20 200

edyta.berent@wum.edu.pl

 

Koordynator modułów BAZUS (e-dziekanat, wirtualny dziekanat, planowanie i rezerwacja sal), fakultety pod Patronatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia:

Agnieszka Kierzkowska

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 218

tel. (22) 57 20 567

agnieszka.kierzkowska@wum.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 27.03.2019

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2018/2019

Wykaz obozów, które otrzy­mały zgodę na dofi­nanso­wa­nie wyjazdu w r. a. 2018/2019

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

UWAGA! Przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY