Dzisiaj jest środa, 12 grudnia 2018 r. godz. 04:18     |    WUM    |    Linki

FAKULTETY

 

Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

w roku akademickim 2018/2019
(semestr zimowy)

 

I. Dostępne zajęcia:

 

nazwa fakultetu forma zajęć liczba godz. ECTS miejsce zajęć Semestr (L-letni, Z-zimowy) uwagi
WYDZIAŁ BIOLOGII
Histologia zwierząt wyk. 30 2 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Immunoparazytologia wyk. + lab. 30+60 6 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Komórki macierzyste wyk. 30 2 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Neuroendokryno­immunologia w medycynie wyk. 30 2 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Patogeneza chorób pasożytniczych wyk. 30 2 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Biologia rozwoju zwierząt D wyk. + lab. 30+60 6 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Embriologia eksperymentalna ssaków lab. 60 6 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z i L I poł. sem. - zaj. 2 razy w tyg.
Zarodki i zarodkowe komórki macierzyste zwierząt lab. 90 6 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z II poł. sem. - zaj. 2 razy w tyg.
Fizjologia bakterii wyk. 30 2 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Mikrobiologia wyk. 30 2 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Mikrobiologia środowisk wyk. 30 2 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy wyk. 30 2 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Ruchome elementy genetyczne bakterii wyk. 30 2 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Wirusologia lekarska wyk. 30 2 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Biochemiczne podstawy chorób metabolicznych wyk. 30 2 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Biologia molekularna wyk. 30 2 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Enzymologia wyk. 30 2 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z  
Medyczne aspekty regulacji metabolizmu wyk. + ćw. 15+75 6 Wydział Biologii,
ul. Miecznikowa 1
Z II poł. sem. – zaj. 2 razy w tyg.
Genetyka człowieka wyk. + ćw. 30+60 6 IBiB UW, Pawińskiego 5A Z  
Molekularne techniki analizy RNA wyk. 30 2 IBiB UW, Pawińskiego 5A Z  
WYDZIAŁ CHEMII
Zaawansowane techniki spektroskopii w podczerwieni wykład monograf. 15 1,5 Wydział Chemii Z  
Analiza widm wykład monograf. 15 1,5 Wydział Chemii - budynek dydaktyczny, sala 520 Z  
Wstęp do nanotechnologii wykład monograf. 15 1,5 Wydział Chemii - budynek dydaktyczny, sala 104 Z  
Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej wykład monograf. 15 1,5 Wydział Chemii - Zakład Fizyki i Radiochemii, sala 104R Z  
Modelowanie w chemii organicznej - laboratorium laboratorium 30 3 Wydział Chemii - budynek dydaktyczny, sala 17 Z  
Spektroskopia NMR w chemii wykład 30 3 Wydział Chemii - Zakład Fizyki i Radiochemii, sala 107R Z  
WYDZIAŁ FIZYKI
Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych wyk.+ćw. 48 4 Wydział Fizyki - budynek główny wykład 1.02, ćwiczenia1 B0.17, ćwiczenia2 2.22 Z  
Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych wyk.+ćw. 72 5 Wydział Fizyki - budynek główny wykład 0.03a, ćwiczenia1 B0.17, ćwiczenia2 2.21 Z  
Biologia molekularna z genetyką cz. I wyk. 30 2,5 Wydział Fizyki - budynek główny wykład 1.02 Z  
Chemia medyczna i podstawy projektowania leków wyk.+ćw. 45 3,5 Wydział Fizyki - budynek główny wykład B0.21, ćwiczenia1 4.74 Z  
Analiza sygnałów wyk.+ćw. 60 4 Wydział Fizyki - budynek główny wykład B0.21, ćwiczenia1 4.74 Z  
Obrazowanie medyczne wyk. 60 5 Wydział Fizyki - budynek główny wykład 2.25 oraz 1.03 Z  
Metody izotopowe i chemia radiofarmaceutyków wyk. 30 2,5 Wydział Fizyki - budynek główny wykład 2.12 Z  
Dozymetria wyk.+ćw. 60 5 Wydział Fizyki - budynek główny wykład 1.22, ćwiczenia 1.22 Z  
Pracownia EEG laboratorium 120 9 Wydział Fizyki - budynek główny laboratorium 4.59 Z  
Elektrodynamika dla neuroinformatyków wyk.+ćw. 60 6 Wydział Fizyki - budynek główny wykład 2.08, ćwiczenia 1.37 Z  
Planowanie radioterapii wyk.+ćw. 75 7,5 Wydział Fizyki - budynek główny wykład 2.25, ćwiczenia 4.64 Z  
Warsztaty z metod terapeutycznych wyk. 30 3 Wydział Fizyki - budynek główny wykład 4.64 Z  
Modelowanie komputerowe układu nerwowego wyk.+ ćw. 75 7,5 Wydział Fizyki - budynek główny wykład 4.59, ćwiczenia 4.59 Z  
WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
Neuropsychologia kliniczna charakterystyka dyscypliny wyk. 30 3 Wydział Psychologii,
ul. Stawki 5/7
Z  
Neuropsychologia kliniczna dla początkujących sem. 30 3 Wydział Psychologii,
ul. Stawki 5/7
Z  
DNA i zachowanie wyk. 30 4 Wydział Psychologii,
ul. Stawki 5/7
Z  
Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu ćw. 30 4 Wydział Psychologii,
ul. Stawki 5/7
Z  
Polski Język Migowy w pracy psychologa ćw. 30 4 Wydział Psychologii,
ul. Stawki 5/7
Z  
Współczesne formy rehabilitacji zawodowej osób z niepełno­spraw­nością ćw. 30 4 Wydział Psychologii,
ul. Stawki 5/7
Z  
Podstawowe zagadnienia psychologii uzależnień ćw. 30 3 Wydział Psychologii,
ul. Stawki 5/7
Z  
Autyzm u dzieci wyk. 30 4 Wydział Psychologii,
ul. Stawki 5/7
Z  

 

 

II. Miejsce odbywania się fakultetów:

  • Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1
  • Instytut Biochemii i Biofizyki UW, ul. Pawińskiego 5A
  • Wydział Chemii UW - budynek dydaktyczny, ul Pasteura 1
  • Wydział Chemii UW - budynek radiochemii, Żwirki i Wigury 101
  • Wydział Fizyki UW - budynek główny, ul Pasteura 5
  • Wydział Fizyki UW - budynek dydaktyczny, ul. Pasteura 7
  • Wydział Geologii UW - budynek dydaktyczny, ul. Żwirki i Wigury 93
  • Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7

 

III. Harmonogramy zajęć dostępne na stronie

www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl

 

IV. Uczestnictwo na fakultetach UW dla studentów WUM wyłącznie po rejestracji elektronicznej na stronie www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl

 

V. Termin uruchomienia rejestracji na semestr zimowy: 10.09.2018-21.09.2018

 

VI. Kontakt

W sprawie pytań odnośnie programów fakultetów należy kontaktować się z pracownikami UW:

 

Wydział Biologii UW:
Igor Olszewski tel. 22 55 42 509

 

Wydział Chemii UW:
Dziekanat Studencki
Wydział Chemii UW
p. Anna Łapińska
tel. 22 55 26 204
e-mail: lanna@chem.uw.edu.pl

 

Wydziału Fizyki UW:
p. Mateusz Zduńczuk
tel. 22 55 32 510
e-mail: Mateusz.Zdunczuk@fuw.edu.pl

 

Wydział Psychologii UW:
dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
tel. 22 55 49 769
kamila.bargiel-matusiewicz@psych.uw.edu.pl

 

W sprawach obsługi systemu do rejestracji na stronie www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl należy kontaktować się z pracownikiem WUM:

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
Eliza Jakimiuk
tel. 22 57 20 234
e-mail: eliza.jakimiuk@wum.edu.pl

 

Przypominamy, że nie są to jedyne fakultety organizowane przez WUM.

Rejestracja na fakultety pod patronatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dostępna jest na stronie www.zajecia.wum.edu.pl.

Rejestracja na pozostałe fakultety (organizowane przez poszczególne wydziały) dostępna jest na stronie www.fakultety.wum.edu.pl.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 01.09.2018

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2018/2019

Wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe w r. a. 2018/2019 – termin do 09 listopada 2018 r.

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

UWAGA! Przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY