Dzisiaj jest czwartek, 18 kwietnia 2019 r. godz. 13:25     |    WUM    |    Linki

FAKULTETY

 

Uniwersytetu Warszawskiego dla studentów
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

w roku akademickim 2018/2019
(semestr letni)

 

I. Dostępne zajęcia:

 

nazwa fakultetu forma zajęć liczba godz. ECTS miejsce zajęć termin pierwszych zajęć terminy zajęć uwagi
WYDZIAŁ BIOLOGII
Biologii komórki wyk. 30 2 WB, ul. Miecznikowa 1, s. 9B 22.02.2019 pt., 10 15 – 11 45  
Chronobio­lo­gia wyk. 30 2 WB, ul. Miecznikowa 1, s. 102B 22.02.2019 pt., 13 00 – 15 30  
Biotechno­lo­gia wyk. 30 2 WB, ul. Miecznikowa 1, s. 9B 20.02.2019, 10.04.2019 pt., 8 15 – 9 45  
Mikrobiologia przemysłowa wyk. 30 2 WB, ul. Miecznikowa 1, s. 9B 21.02.2019 czw., 10 15 – 12  
Organizmy modelowe wyk. 30 2 WB, ul. Miecznikowa 1, s. 9B 18.02.2019 pon., 14 -15 30,  
Wirusologia molekularna wyk. 30 2 WB, ul. Miecznikowa 1, s. 102B 22.02.2019 pt., 8 30 -10,  
Białka i kwasy nukleinowe wyk. 30 2 WB, ul. Miecznikowa 1, s. 221D 09.04.2019 wt. - 10 - 14 45, czw. - 8 15 - 13 II poł. sem. – zaj. 2 razy w tyg.
Molekularne podstawy chorób cywiliza­cyjnych i strategie terapii wyk+ćw. 15+30 1+2 WB, ul. Miecznikowa 1, wyk. s. 314D, ćw. s. 219D 10.04.2019 śr., 15 00 - 16 30, czw. 15 30 - 18 30 II poł. sem. – zaj. 2 razy w tyg.
Struktura i funkcja białek wyk. 30 2 WB, ul. Miecznikowa 1, s. 102B 18.02.2019 pon., 10 15 – 11 45,  
Genetyka z inżynierią genetyczną M wyk+ćw. 30+15 1+2 WB, ul. Miecznikowa 1, wyk. s. 102B, ćw. 401A 20.02.2019, 10.04.2019 śr. 10 - 11 30, ćw. 12 –14 ćw.II połowa seme­stru
Mechanizmy nowotworze­nia i nowoczesne terapie przeciwnowo­tworowe wyk. Dziekan: 30 2 Instytut Biochemii i Biofizyki UW, ul. Pawińskiego 5a, s.E 18.02.2019 pon., 12 15 – 13 45  
Regulacja ekspresji genów wyk. 30 2 WB, ul. Miecznikowa 1, 103B 18.02.2019 pon., 16-17.30  
Genetyka z inżynierią genetyczną D wyk+ćw. 30+60 2+4 Instytut Biochemii i Biofizyki UW, ul. Pawińskiego 5a, wyk. s. 9B, ćw. s. 129 21.02.2019 czw., 8 15 – 9 45  
WYDZIAŁ CHEMII
Syntezy związków znakowanych i ich zastosowanie w chemii organicznej, biochemii i medycynie wyk. 30 3 Gmach Wydziału Chemii - Pasteura 1; sala nr 305 21.02.2019 czw., 11:45 - 13:15  
Zastosowanie SEM i EDS w analizie chemicznej wyk. 15 1,5 Gmach Wydziału Chemii - Pasteura 1; sala nr SB 19.02.2019 wt., 13:30 - 14:15  
Stereochemia wyk. 30 2 Gmach Wydziału Chemii - Pasteura 1; sala nr 3 KTCH 19.02.2019 wt., 13:30 - 15:15  
Stereochemia - prosem. sem. 15 1 Gmach Wydziału Chemii - Pasteura 1; sala nr 3 KTCH 19.02.2019 wt., 15:15 - 16:00  
Chemia organiczna wyk. 30 8 lub 6 (w zależ­ności od prog­ramu) Gmach Wydziału Chemii - Pasteura 1; sala - Aula 22.02.2019 pt., 8:00 - 9:30  
Nowe materiały: otrzymywanie, właściwości i zastosowania wyk. 30 3 Gmach Wydziału Chemii - Pasteura 1; sala nr 104 18.02.2019 pon., 13:30 - 15:00  
WYDZIAŁ FIZYKI
Optyka widzenia wyk.+ćw 30 3,5 Wydział Fizyki 1.02 2019-03-01 pt. 10:15-14:00  
Laboratorium optyki widzenia labora­torium 60 5,5 Wydział Fizyki B 2.07 2019-02-26 wt. 09:15-12:00  
Optometria II wyk. 45 4,5 Wydział Fizyki B 4.58 2019-02-26 wt. 15:15-17:00  
Pracownia optometry­czna II labora­torium 60 4,5 Wydział Fizyki B 2.07 2019-02-28 czw. 7:30-10:30  
Środowisko wzrokowe wyk. 15 2 Wydział Fizyki 2.07 2019-03-01 pt. 12:15-14:00  
Podstawy kontaktologii wyk. 30 3 Wydział Fizyki 2.25 2019-02-27 śr. 8:15-11:00  
Pracownia kontaktologii labora­torium 45 4 Wydział Fizyki 2019-02-25 pon. 8:00-10:30  
Sygnały bioelektryczne wyk. 15 2 Wydział Fizyki 1.03 2019-02-26 wt. 9:15-11:00  
Wnioskowanie statystyczne wyk.+ćw 60 5 Wydział Fizyki 1.28 i 1.01 2019-02-25 pon. 15:15-17:00 pt. 10:15-12:00  
Nowe technologie w fizyce biomedycznej ćw. 30 3 Wydział Fizyki 4.59 2019-02-27 śr. 9:15-11:00  
Pracownia radiofarma­ceu­tyków labora­torium 60 4 Wydział Fizyki B 0.17 2019-02-26 wt. 12:30-16:30  
Radiobiologia wyk. 30 3 Wydział Fizyki 2.07 2019-02-28 czw. 16:15-18:00  
Pracownia sygnałów bioelektrycz­nych labora­torium 60 4,5 Wydział Fizyki 4.59 2019-02-25 pon. 13:15-17:00  
Podstawy medycyny molekularnej wyk.+ćw 60 6 Wydział Fizyki 4.73 2019-03-01 pt. 08:30-12:00  
Metody fizyczne w biologii i medycynie wyk. 30 2,5 Wydział Fizyki 2.06 2019-03-01 pt. 14:15-16:00  
WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. II. - perspektywa neuropoz­nawcza wyk. 30 3 Stawki 5/7 sala 92 2019-02-20 śr. 12:00-13:30  
Problematyka krzywdzenia dziecka w rodzinie

Uzupełnienie
sem. 30 3 Stawki 5/7 sala 92 2019-02-22 pt.10:15-11:45  
Zaburzenia rozwoju i problematyka zdrowia psychicznego u dzieci w pierwszych trzech latach życia sem. 30 3 Stawki 5/7 sala 98 2019-02-20 śr. 13:45-15:15  
Psychoterapia dzieci i młodzieży - podstawowe zjawiska sem. 30 2 Stawki 5/7 sala 98 2019-02-21 czw. 10:15-11:45  
Podstawy Komunikacji w Polskim Języku Migowym, gr. 1 ćw. 30 4 Stawki 5/7 sala 128 2019-02-18 Pon. 10.15-11.45  
Podstawy Komunikacji w Polskim Języku Migowym, gr. 2 ćw. 30 4 Stawki 5/7 sala 128 2019-02-18 Pon. 12-13.30  
Diagnozo­wa­nie zaburzeń ze spektrum autyzmu ćw. 30 4 Stawki 5/7 sala 1 2019-02-19 Wt. 10.15-11.45  
Neuropsycho­lo­gia Poznawcza wyk. 30 2 Stawki 5/7 sala 92 2019-02-19 Wt. 8.30-10.00 osoby, które nie mogą uczęsz­czać zarówno na wyk. jak i sem. mogą wybrać jedną z form zajęć
sem. 30 3 Stawki 5/7 sala 92 2019-02-19 Wt. 13.45-15.15

 

 

II. Miejsce odbywania się fakultetów:

  • Wydział Biologii UW, ul. Miecznikowa 1
  • Instytut Biochemii i Biofizyki UW, ul. Pawińskiego 5A
  • Wydział Chemii UW - budynek dydaktyczny, ul Pasteura 1
  • Wydział Chemii UW - budynek radiochemii, Żwirki i Wigury 101
  • Wydział Fizyki UW - budynek główny, ul Pasteura 5
  • Wydział Fizyki UW - budynek dydaktyczny, ul. Pasteura 7
  • Wydział Geologii UW - budynek dydaktyczny, ul. Żwirki i Wigury 93
  • Wydział Psychologii UW, ul. Stawki 5/7

 

III. Uczestnictwo na fakultetach UW dla studentów WUM wyłącznie po rejestracji elektronicznej na stronie https://wd.wum.edu.pl/wu/start?&locale=pl

 

IV. Termin rejestracji na semestr letni: 23.01.2019, godz. 09.00-05.02.2019, godz. 16.00

 

V. Kontakt

W sprawie pytań odnośnie programów fakultetów należy kontaktować się z pracownikami UW:

 

Wydział Biologii UW:
Igor Olszewski tel. 22 55 42 509

 

Wydział Chemii UW:
Dziekanat Studencki
Wydział Chemii UW
p. Anna Łapińska
tel. 22 55 26 204
e-mail: lanna@chem.uw.edu.pl

 

Wydziału Fizyki UW:
p. Mateusz Zduńczuk
tel. 22 55 32 510
e-mail: Mateusz.Zdunczuk@fuw.edu.pl

 

Wydział Psychologii UW:
dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
tel. 22 55 49 769
kamila.bargiel-matusiewicz@psych.uw.edu.pl

 

W sprawach obsługi systemu do rejestracji należy kontaktować się z pracownikiem WUM:

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
Eliza Jakimiuk
tel. 22 57 20 234
e-mail: eliza.jakimiuk@wum.edu.pl

 

Przypominamy, że nie są to jedyne fakultety organizowane przez WUM.

Rejestracja na fakultety pod patronatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia dostępna jest na stronie www.zajecia.wum.edu.pl.

Rejestracja na pozostałe fakultety (organizowane przez poszczególne wydziały) dostępna jest na stronie https://wd.wum.edu.pl/wu/start?&locale=pl.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2019

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2018/2019

Wykaz obozów, które otrzy­mały zgodę na dofi­nanso­wa­nie wyjazdu w r. a. 2018/2019

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

UWAGA! Przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY