Dzisiaj jest piątek, 25 kwietnia 2014r. godz. 09:41     |    WUM    |    Linki

 

 

KONTAKT

 

 

OBOZY NAUKOWE 2013/2014

 

Wykaz wniosków,

które uzyskały akceptację na dofinansowanie obozów SKN w r. a. 2013/2014

 

 

 

AKTUALIZACJA DANYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

Uprzejmie przypominamy zainteresowanym, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym SKN zobowiązane są do bieżącej aktualizacji danych.

Formularz aktualizacyjny
Wykaz członków SKN

Aktualizację danych na wymaganym formularzu wraz z wykazem członków SKN należy składać do

Biura Obsługi Działalności Podstawowej
ul. Żwirki i Wigury 61
pok. 217 lub 220

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 26.03.2014

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2013/2014

Wykaz wniosków, które uzyskały akcep­tację na do­fi­nan­so­wa­nie obozów SKN w r. a. 2013/2014

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY