Dzisiaj jest wtorek, 22 stycznia 2019 r. godz. 07:45     |    WUM    |    Linki

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

 

 

KONTAKT

 

 

 

OBOZY NAUKOWE 2018/2019

 

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2018/2019 należy złożyć w siedzibie STN na ul. Oczki 1a
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 09 listopada 2018 roku

celem zaopiniowania przez Pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Naukowego
oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe

Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z

Regulaminem ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM.

 

AKTUALIZACJA DANYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

Uprzejmie przypominamy zainteresowanym, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym SKN zobowiązane są do bieżącej aktualizacji danych.

Formularz aktualizacyjny
Wykaz członków SKN

Aktualizację danych na wymaganym formularzu wraz z wykazem członków SKN należy składać do

Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
ul. Żwirki i Wigury 61
pok. 217 lub 220

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 20.11.2018

 

 

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2018/2019

Wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe w r. a. 2018/2019 – termin do 09 listopada 2018 r.

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

UWAGA! Przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY