Dzisiaj jest poniedziałek, 24 września 2018 r. godz. 00:32     |    WUM    |    Linki

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

 

 

KONTAKT

 

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Studenckich Kół Naukowych
w roku akademickim 2017/2018

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności
złożenia sprawozdań
z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN)
w roku akademickim 2017/2018

w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 maja 2018 roku

Sprawozdania należy złożyć:

  • w formie dokumentu (sygnowanego przez Opiekuna SKN) do Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia ul. Żwirki i Wigury 61; pok. 217 (kontakt Beata Jadacka tel. 57 20 217)

    oraz
  • w formie elektronicznej do Studenckiego Towa­rzyst­wa Naukowego na adres sprawozdania.stn@gmail.com w tytule maila wpisując "SPRAWOZDANIE – Nazwa SKN".

Sprawozdania należy sporządzić na formularzach dostępnych w załączeniu

 

Dane SKN - metryczka

Formularz sprawozdania

Formularz wykazu członków SKN

Kwestionariusz UKJKKL

Instrukcja składania sprawozdań

 

 

OBOZY NAUKOWE 2017/2018

 

Wykaz obozów Studenckich Kół Naukowych
realizowanych w 2017/2018, które otrzymały zgodę na dofinansowanie ze środków finansowych WUM

Regulamin ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM
.

 

AKTUALIZACJA DANYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

Uprzejmie przypominamy zainteresowanym, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym SKN zobowiązane są do bieżącej aktualizacji danych.

Formularz aktualizacyjny
Wykaz członków SKN

Aktualizację danych na wymaganym formularzu wraz z wykazem członków SKN należy składać do

Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
ul. Żwirki i Wigury 61
pok. 217 lub 220

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2018

 

 

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2017/2018

Wykaz wniosków, które uzyskały zgodę na dofinansowanie obozów SKN w r. a. 2017/2018

SPRAWOZDANIA SKN za r. a. 2017/2018

UWAGA! Termin składania sprawozdań SKN z działalności w r. a. 2017/2018 do dnia 31 maja 2018 r.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY