Dzisiaj jest środa, 02 września 2015r. godz. 04:21     |    WUM    |    Linki

 

 

KONTAKT

 

 

AKTUALIZACJA DANYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

Uprzejmie przypominamy zainteresowanym, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym SKN zobowiązane są do bieżącej aktualizacji danych.

Formularz aktualizacyjny
Wykaz członków SKN

Aktualizację danych na wymaganym formularzu wraz z wykazem członków SKN należy składać do

Biura Obsługi Działalności Podstawowej
ul. Żwirki i Wigury 61
pok. 217 lub 220

 

 

OBOZY NAUKOWE 2014/2015

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności rozliczenia obozów zrealizowanych w r. a. 2014/2015:

  • Rozliczenie merytoryczne - sprawozdanie wraz z imienną listą uczestników podpisaną przez każdego uczestnika obozu oraz sygnowaną przez opiekuna obozu należy złożyć w Biurze Obsługi Działalności Podstawowej ul. Żwirki i Wigury 61 (pok. 217; kontakt Beata Jadacka tel. 57 20 217).
  • Rozliczenia Finansowego należy dokonać w Dziale Finansowym WUM (pok. 432; tel. 57-20-432 lub 57-20-433).

Rozliczenie winno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia obozu naukowego.

 

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Studenckich Kół Naukowych
w roku akademickim 2014/2015

 

Sprawozdania składane były w terminie do dnia 30 maja 2015 roku

  • w formie dokumentu (sygnowanego przez Opiekuna SKN) do Biura Obsługi Działalności Podstawowej ul. Żwirki i Wigury 61

    oraz
  • w formie elektronicznej do Studenckiego To­wa­rzy­stwa Naukowego na adres stn@wum.edu.pl w tytule maila wpisując "SPRAWOZDANIE - Nazwa SKN".

Formularze obowiązujące w r. a. 2014/2015:

 

Formularz sprawozdania

Formularz wykazu członków SKN

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 05.08.2015

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2014/2015

UWAGA ! Przypominamy o ko­niecz­noś­ci roz­li­cze­nia obo­zów zrea­li­zo­wa­nych w r. a. 2014/2015

Wykaz wniosków, które uzyskały akceptację na dofinansowanie obozów SKN w r. a. 2014/2015

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

Uprzejmie przypominamy o ko­niecz­noś­ci aktu­ali­za­cji danych SKN w r. a. 2014/2015.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY