Dzisiaj jest wtorek, 04 sierpnia 2015r. godz. 15:53     |    WUM    |    Linki

 

 

KONTAKT

 

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Studenckich Kół Naukowych
w roku akademickim 2014/2015

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności
złożenia sprawozdań
z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN)
w roku akademickim 2014/2015

w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 maja 2015 roku

Sprawozdania należy złożyć:

  • w formie dokumentu (sygnowanego przez Opiekuna SKN) do Biura Obsługi Działalności Podstawowej ul. Żwirki i Wigury 61 (pok. 217; kontakt Beata Jadacka tel. 57 20 217)

    oraz
  • w formie elektronicznej do Studenckiego To­wa­rzy­stwa Naukowego na adres stn@wum.edu.pl w tytule maila wpisując "SPRAWOZDANIE - Nazwa SKN".

Sprawozdania należy sporządzić na formularzu
dostępnym w załączeniu

 

Formularz sprawozdania

Formularz wykazu członków SKN

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

OBOZY NAUKOWE 2014/2015

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności uzupełnienia dokumentacji – zgodnie z Regulaminem ubiegania się Studenckich Kół Naukowych o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM

w terminie najpóźniej do 2 miesięcy przed rozpoczęciem obozu

Wykaz wniosków, które uzyskały akceptację na dofinansowanie obozów SKN w r. a. 2014/2015

 

 

 

AKTUALIZACJA DANYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

Uprzejmie przypominamy zainteresowanym, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym SKN zobowiązane są do bieżącej aktualizacji danych.

Formularz aktualizacyjny
Wykaz członków SKN

Aktualizację danych na wymaganym formularzu wraz z wykazem członków SKN należy składać do

Biura Obsługi Działalności Podstawowej
ul. Żwirki i Wigury 61
pok. 217 lub 220

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 29.04.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

SPRAWOZDANIA SKN za r. a. 2014/2015

UWAGA ! Termin składania sprawozdań SKN z działalności w r. a. 2014/2015 do dnia 30 maja 2015 r.

OBOZY NAUKOWE 2014/2015

UWAGA ! Konieczność uzu­peł­nie­nia do­ku­men­ta­cji na dwa mie­sią­ce przed wyjaz­dem.

Wykaz wniosków, które uzyskały akceptację na dofinansowanie obozów SKN w r. a. 2014/2015

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

Uprzejmie przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN w r. a. 2014/2015.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY