Dzisiaj jest niedziela, 25 września 2016r. godz. 05:38     |    WUM    |    Linki

 

 

KONTAKT

 

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Studenckich Kół Naukowych
w roku akademickim 2015/2016

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności
złożenia sprawozdań
z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN)
w roku akademickim 2015/2016

w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 30 maja 2016 roku

Sprawozdania należy złożyć:

  • w formie dokumentu (sygnowanego przez Opiekuna SKN) do Biura Obsługi Działalności Podstawowej ul. Żwirki i Wigury 61 (pok. 217; kontakt Beata Jadacka tel. 57 20 217)

    oraz
  • w formie elektronicznej do Studenckiego To­wa­rzys­twa Naukowego na adres stn@wum.edu.pl w tytule maila wpisując "SPRAWOZDANIE - Nazwa SKN".

Sprawozdania należy sporządzić na formularzach dostępnych w załączeniu

 

Dane SKN - metryczka

Formularz sprawozdania

Formularz wykazu członków SKN

Instrukcja składania sprawozdań

Link do strony MNiSW

 

AKTUALIZACJA DANYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

Uprzejmie przypominamy zainteresowanym, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym SKN zobowiązane są do bieżącej aktualizacji danych.

Formularz aktualizacyjny
Wykaz członków SKN

Aktualizację danych na wymaganym formularzu wraz z wykazem członków SKN należy składać do

Biura Obsługi Działalności Podstawowej
ul. Żwirki i Wigury 61
pok. 217 lub 220

 

 

OBOZY NAUKOWE 2015/2016

 

Wykaz obozów Studenckich Kół Naukowych
realizowanych w 2015/2016, które otrzymały zgodę na dofinansowanie ze środków finansowych WUM

Regulamin ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM
.

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 02.07.2016

 

 

AKTUALNOŚCI

KONKURS

UWAGA! Konkurs na najlepszą pracę w ra­mach Prog­ra­mu "San­tander Uni­ver­si­da­des"

SPRAWOZDANIA SKN za r. a. 2015/2016

UWAGA! Termin składania sprawozdań SKN z działalności w r. a. 2015/2016 do dnia 30 maja 2016 r.

OBOZY NAUKOWE 2015/2016

Wykaz obozów Studenckich Kół Naukowych
2015/2016

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

Uprzejmie przypominamy o ko­niecz­noś­ci aktu­ali­za­cji danych SKN w r. a. 2015/2016.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY