Dzisiaj jest niedziela, 17 grudnia 2017r. godz. 16:46     |    WUM    |    Linki

 

 

KONTAKT

 

 

OBOZY NAUKOWE 2017/2018

 

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2017/2018 należy złożyć w siedzibie STN na ul. Oczki 1a
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2017 roku
celem zaopiniowania przez Pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Naukowego oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe

Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy
o zapoznanie się z

Regulaminem ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM
.

 

AKTUALIZACJA DANYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

Uprzejmie przypominamy zainteresowanym, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym SKN zobowiązane są do bieżącej aktualizacji danych.

Formularz aktualizacyjny
Wykaz członków SKN

Aktualizację danych na wymaganym formularzu wraz z wykazem członków SKN należy składać do

Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
ul. Żwirki i Wigury 61
pok. 217 lub 220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 07.10.2017

 

 

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2017/2018

Wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe w r. a. 2017/2018 – termin do 10 listopada 2017 r.

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

Uprzejmie przypominamy o ko­niecz­noś­ci aktu­ali­za­cji danych SKN w r. a. 2017/2018.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY