Dzisiaj jest sobota, 25 października 2014r. godz. 23:07     |    WUM    |    Linki

 

 

KONTAKT

 

 

OBOZY NAUKOWE 2014/2015

 

Uprzejmie informujemy,
że wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe
realizowane w roku akademickim 2014/2015
należy złożyć w siedzibie STN na ul. Oczki 1a

w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 listopada 2014 roku

celem zaopiniowania przez
Pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Naukowego
oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe

Przed złożeniem wniosku
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM
dostępnym na stronie
http://www.bodp.wum.edu.pl/kola_obozy.php

 

 

 

AKTUALIZACJA DANYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

Uprzejmie przypominamy zainteresowanym, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym SKN zobowiązane są do bieżącej aktualizacji danych.

Formularz aktualizacyjny
Wykaz członków SKN

Aktualizację danych na wymaganym formularzu wraz z wykazem członków SKN należy składać do

Biura Obsługi Działalności Podstawowej
ul. Żwirki i Wigury 61
pok. 217 lub 220

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 24.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2014/2015

UWAGA ! Termin składania wniosków do dnia 10.11.2014 r.

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

Uprzejmie przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN w r. a. 2014/2015.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY