Dzisiaj jest niedziela, 26 kwietnia 2015r. godz. 14:59     |    WUM    |    Linki

 

 

KONTAKT

 

 

OBOZY NAUKOWE 2014/2015

 

Uprzejmie informujemy zainteresowanych, że upłynął już termin składania wniosków Studenckich Kół Naukowych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
o dotacje ze środków finansowych Uczelni
na obozy naukowo-szkoleniowe
realizowane w roku akademickim 2014/2015.

Bliższe informacje o dofinansowaniu będą dostępne w styczniu 2015 roku.

 

 

 

AKTUALIZACJA DANYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

Uprzejmie przypominamy zainteresowanym, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym SKN zobowiązane są do bieżącej aktualizacji danych.

Formularz aktualizacyjny
Wykaz członków SKN

Aktualizację danych na wymaganym formularzu wraz z wykazem członków SKN należy składać do

Biura Obsługi Działalności Podstawowej
ul. Żwirki i Wigury 61
pok. 217 lub 220

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 25.03.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2014/2015

UWAGA ! Upłynął termin skła­da­nia wnio­s­ków o do­­fi­­nan­­so­­wa­­nie na obo­zy rea­­li­­­zo­­­wa­­­ne w ro­ku aka­­­de­­­mic­­kim 2014/2015

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

Uprzejmie przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN w r. a. 2014/2015.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY