Dzisiaj jest sobota, 28 listopada 2015r. godz. 08:35     |    WUM    |    Linki

 

 

KONTAKT

 

 

AKTUALIZACJA DANYCH
STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

 

Uprzejmie przypominamy zainteresowanym, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym SKN zobowiązane są do bieżącej aktualizacji danych.

Formularz aktualizacyjny
Wykaz członków SKN

Aktualizację danych na wymaganym formularzu wraz z wykazem członków SKN należy składać do

Biura Obsługi Działalności Podstawowej
ul. Żwirki i Wigury 61
pok. 217 lub 220

 

 

OBOZY NAUKOWE 2015/2016

 

Uprzejmie informujemy, że wnioski o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe realizowane w roku akademickim 2015/2016 należy złożyć w siedzibie STN na ul. Oczki 1a

w nieprzekraczalnym terminie do dnia
10 listopada 2015 roku

celem zaopiniowania przez Pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Naukowego oraz Studenckie Towarzystwo Naukowe

Przed złożeniem wniosku
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z
Regulaminem ubiegania się Studenckich Kół Naukowych (SKN) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
o dotacje na obozy naukowo-szkoleniowe ze środków finansowych WUM
.

 

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Studenckich Kół Naukowych
w roku akademickim 2014/2015

 

Sprawozdania składane były w terminie do dnia 30 maja 2015 roku

  • w formie dokumentu (sygnowanego przez Opiekuna SKN) do Biura Obsługi Działalności Podstawowej ul. Żwirki i Wigury 61

    oraz
  • w formie elektronicznej do Studenckiego To­wa­rzy­stwa Naukowego na adres stn@wum.edu.pl w tytule maila wpisując "SPRAWOZDANIE - Nazwa SKN".

Formularze obowiązujące w r. a. 2014/2015:

 

Formularz sprawozdania

Formularz wykazu członków SKN

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 08.10.2015

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2015/2016

UWAGA ! Termin składania wniosków do dnia 10.11.2015 r.

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

Uprzejmie przypominamy o ko­niecz­noś­ci aktu­ali­za­cji danych SKN w r. a. 2015/2016.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY