Dzisiaj jest czwartek, 20 lutego 2020 r. godz. 09:21     |    WUM    |    Linki

LICZBA DOKTORANTÓW WUM

(wg stanu na dzień 31.12.2018 r.)

 

  • Ogółem: 546 osób
    w tym:
    - liczba doktorantów studiów stacjonarnych: 488
    - liczba doktorantów studiów niestacjonarnych: 58

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 09.10.2019

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Z dniem 1 października 2019 r. obsługa admi­nistra­cyjna Stowarzy­szeń, Studenckich Kół Naukowych oraz Obozów SKN będzie realizowana w Biurze Spraw Studenckich.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY