Dzisiaj jest czwartek, 20 lutego 2020 r. godz. 09:56     |    WUM    |    Linki

LICZBA STUDENTÓW WUM

(wg stanu na dzień 31.12.2018 r.)

 

 • Ogółem: 9 727 osób
 • Liczba studentów na studiach stacjonarnych: 8 473
  w tym:
  - 7 673 Polaków
  - 800 Obcokrajowców
 • Liczba studentów na studiach niestacjonarnych: 1 254
  w tym:
  - 1 249 Polaków
  - 5 Obcokrajowców

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 09.10.2019

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Z dniem 1 października 2019 r. obsługa admi­nistra­cyjna Stowarzy­szeń, Studenckich Kół Naukowych oraz Obozów SKN będzie realizowana w Biurze Spraw Studenckich.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY