Dzisiaj jest czwartek, 18 kwietnia 2019 r. godz. 13:28     |    WUM    |    Linki

DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

NAGRODY MINISTRA ZDROWIA (DYDAKTYCZNE)

 

 

 

NAGRODY JM REKTORA
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

 

Nagrody za osiągnięcia uzyskane w 2018 roku

  • Uchwała Nr 14/2018 Senatu WUM z dnia 26.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • Regulamin przyznawania nagród JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
    nauczycielom akademickim
  • Zarządzenie Nr 13/2018 Rektora WUM w sprawie wprowadzenia wzorów wniosków o nagrody Rektora WUM oraz obiegu dokumentów związanych z nagrodami
  • Wniosek o przyznanie nagrody JM Rektora WUM indywidualnej za osiągnięcia dydaktyczne
  • Wniosek o przyznanie nagrody JM Rektora WUM zespołowej za osiągnięcia dydaktyczne
  • Oświadczenie o rezygnacji z nagrody finansowej
  • Pismo w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie nagród JM Rektora WUM za 2018 rok (będzie dostępne z odpowiednim wyprzedzeniem).

 

KONTAKT

 

Ostatnia aktualizacja strony: 09.03.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2018/2019

Wykaz obozów, które otrzy­mały zgodę na dofi­nanso­wa­nie wyjazdu w r. a. 2018/2019

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

UWAGA! Przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY