Dzisiaj jest sobota, 23 czerwca 2018r. godz. 19:38     |    WUM    |    Linki

STYPENDIA MINISTRA

 

UWAGA!

W sprawie składania wniosków o Stypendium Ministra, uprzej­mie prosimy kontaktować się z pracownikami właś­ciwego Dziekanatu.

Przepisy dotyczące stypendium ministra:

 

Stypendia ministra dla doktorantów
– informacje na stronie Studiów Doktoranckich WUM

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 17.08.2017

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2017/2018

Wykaz wniosków, które uzyskały zgodę na dofinansowanie obozów SKN w r. a. 2017/2018

SPRAWOZDANIA SKN za r. a. 2017/2018

UWAGA! Termin składania sprawozdań SKN z działalności w r. a. 2017/2018 do dnia 31 maja 2018 r.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY