Dzisiaj jest czwartek, 18 kwietnia 2019 r. godz. 13:26     |    WUM    |    Linki

STYPENDIUM MINISTRA

 

UWAGA!

W sprawie składania wniosków o Stypendium Ministra, uprzej­mie prosimy kontaktować się z pracownikami właś­ciwego Dziekanatu.

Stypendium Ministra dla studentów

Przepisy dotyczące stypendium ministra:

 

Stypendium Ministra dla doktorantów
www.nauka.gov.pl/komunikaty

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2018

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2018/2019

Wykaz obozów, które otrzy­mały zgodę na dofi­nanso­wa­nie wyjazdu w r. a. 2018/2019

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

UWAGA! Przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY