Dzisiaj jest czwartek, 18 kwietnia 2019 r. godz. 13:25     |    WUM    |    Linki

ZŁOTA ODZNAKA STN

 

 

Informacje dotyczące ZŁOTEJ ODZNAKI
są dostęp­ne na stro­nie
Studenckiego Towarzystwa Naukowego

http://www.stn.wum.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2018

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2018/2019

Wykaz obozów, które otrzy­mały zgodę na dofi­nanso­wa­nie wyjazdu w r. a. 2018/2019

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

UWAGA! Przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY