Dzisiaj jest czwartek, 18 kwietnia 2019 r. godz. 13:25     |    WUM    |    Linki

PENSUM

 

ZASADY ORAZ HARMONOGRAM ROZLICZANIA PENSUM, STAWKI I INNE

 

 • Zarządzenie nr 74/2014 Rektora Warszawskiego Uni­wersytetu Medycznego z dnia 7 października 2014 r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym "Zasad rozliczania pensum w Internetowym Systemie Pensum (ISP)" [ pobierz plik PDF ]

 • Uchwała nr 23/2017 Senatu WUM z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego oraz sposobu planowania i rozliczania godzin dy­daktycznych
  [ pobierz plik PDF ]

Stawki za godziny dydaktyczne:

 

Pracownicy dziekanatów wyznaczeni do rozliczania pensum:

 • pensum jednostek I Wydziału Lekarskiego
  Dziekanat I Wydziału Lekarskiego
  mgr Janina Korycińska, tel. 57 20 969
  mgr Edyta Berent, tel. 57 20 256
 • pensum jednostek II Wydziału Lekarskiego oraz jednostek pracujących na rzecz ED
  Dziekanat II Wydziału Lekarskiego
  mgr Jolanta Wójtowicz, tel. 57 20 987
  mgr Ewelina Kupczyk, tel. 57 20 611
 • pensum jednostek Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz jednostek pracujących na rzecz EDD
  Wydział Lekarsko-Dentystyczny
  Magdalena Rojek, tel. 57 20 243
 • pensum jednostek Wydziału Farmaceutycznego
  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
  mgr Beata Spychalska, tel. 57 20 778
 • pensum jednostek WNoZ
  Dziekanat WNoZ
  mgr Agnieszka Galas, tel. 57 20 264
 • pensum jednostek ogólnouczelnianych oraz AB i X1
  (Zakład Rehabilitacji SP CSK)
  Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
  mgr Eliza Jakimiuk, tel. 57 20 234

 

» ARCHIWUM

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 20.08.2018

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2018/2019

Wykaz obozów, które otrzy­mały zgodę na dofi­nanso­wa­nie wyjazdu w r. a. 2018/2019

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

UWAGA! Przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY