Dzisiaj jest sobota, 23 września 2017r. godz. 16:30     |    WUM    |    Linki

 

Pensum – Koordynator ISP;

Fakultety dla studentów pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych:

mgr Eliza Jakimiuk

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 217

tel. 57 20 234, fax. 57 20 280

eliza.jakimiuk@wum.edu.pl

 

Studia doktoranckie dla obywateli polskich:

Studium Doktoranckie I WL, Studium Doktoranckie WNoZ:

Justyna Dzwonkowska

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 218

tel. 57 20 254, fax 57 20 280

justyna.dzwonkowska@wum.edu.pl

 

Studium Doktoranckie II WL, Studium Doktoranckie Wydziału Farmaceutycznego:

mgr Małgorzata Majewska

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój 218

tel. 57 20 218, fax 57 20 280

malgorzata.majewska@wum.edu.pl

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 04.12.2016

AKTUALNOŚCI

KONKURS

UWAGA! Konkurs na najlepszą pracę w ra­mach Prog­ra­mu "San­tander Uni­ver­si­da­des"

SPRAWOZDANIA SKN za r. a. 2016/2017

UWAGA! Termin składania sprawozdań SKN z działalności w r. a. 2016/2017 do dnia 31 maja 2017 r.

OBOZY NAUKOWE 2016/2017

Wykaz obozów Studenckich Kół Naukowych 2016/2017

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY