Dzisiaj jest czwartek, 18 kwietnia 2019 r. godz. 13:27     |    WUM    |    Linki

STOWARZYSZENIA i ORGANIZACJE
działające w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 

Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
www.samorzad.wum.edu.pl

E-mail: samorzad@wum.edu.pl
ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa
tel. (022) 628-83-06

 

Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
www.stn.wum.edu.pl

ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - Poland
www.warszawa.ifmsa.pl

E-mail: prezydent@warszawa.ifmsa.pl

 

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego WUM
http://azs.wum.edu.pl

ul. Żwirki i Wigury 81A
tel.: (022) 572 05 28
E-mail: azs.wum@gmail.com

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny - EMSA Warszawa
www.emsa.waw.pl
E-mail: emsa@emsa.waw.pl

 

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie "Soli Deo"
http://www.solideo.pl/
E-mail: prezes.solideo@gmail.com

 

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej
www.skma.pl
E-mail: prezes.skma.warszawa@gmail.com

 

Erasmus Student Network przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
http://wum.esn.pl
E-mail: esn.wum@gmail.com

 

Orkiestra Kameralna WUM
http://orkiestra.wum.edu.pl

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

 

Młoda Farmacja - Warszawa
www.mlodafarmacja.waw.pl

Wydział Farmaceutyczny
ul. Banacha 1; 02-097 Warszawa

 

Towarzystwo Artystyczne Medyków
http://teatr.wum.edu.pl

ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa
E-mail: tamwum@gmail.com

 

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
Oddział w Warszawie
www.ptss.pl

 

Ruch Akademicki Pod Prąd
www.rapp.waw.pl

ul. Polnej Róży 1c, 02-798 Warszawa

 

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
www.stdl.wum.edu.pl

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
E-mail: stdl@wum.edu.pl

 

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji oddział Warszawa
www.ptsf.pl

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
E-mail: warszawa@ptsf.pl

 

KONTAKT

 

Ostatnia aktualizacja strony: 09.03.2019

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2018/2019

Wykaz obozów, które otrzy­mały zgodę na dofi­nanso­wa­nie wyjazdu w r. a. 2018/2019

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

UWAGA! Przypominamy o konieczności aktualizacji danych SKN.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

PRZYDATNE KONTAKTY