Dzisiaj jest sobota, 21 kwietnia 2018r. godz. 17:41     |    WUM    |    Linki

 

 

 

Stypendium Rektora dla
Najlepszych Studentów

 

 

Informacje dotyczące

Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów

dostęp­ne są na stro­nie

Biura Spraw Studenckich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 08.12.2016

AKTUALNOŚCI

OBOZY NAUKOWE 2017/2018

Wykaz wniosków, które uzyskały zgodę na dofinansowanie obozów SKN w r. a. 2017/2018

AKTUALIZACJA
DANYCH SKN

Uprzejmie przypominamy o ko­niecz­noś­ci aktu­ali­za­cji danych SKN w r. a. 2017/2018.

 

POLITYKA NIEDYSKRYMINACJI

PRZYDATNE KONTAKTY